Търсят персонал за СПООР

DSC04218Община Ямбол набира персонал в Сектор „Превенция и опазване на обществения ред”.

За длъжност инспектор свободните позиции са две. Работата на инспектора включва извършване на ежедневни обходи по предварително изготвен маршрут, проверки за спазване на разпоредбите на наредбите, приети от ОбС – Ямбол, както и на други нормативни документи, сред които Закона за движението по пътищата, Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за управление на етажната собственост.

Инспекторите ще извършват и проверки по сигнали и жалби на физически или юридически лица. Те ще съставят фишове за извършени нарушения на Закона за движението по пътищата и актове за установяване на административни нарушения.

Минимални изисквания за длъжността са висше образование – образователно – квалификационна степен „бакалавър”, 2 години професионален опит и компютърна грамотност.

За длъжност специалист в Сектор „Превенция и опазване на обществения ред” са обявени също две свободни позиции. Изискванията са средно образование, опит в охранителната дейност,  добра физическа подготовка, шофьорска книжка – катeгория B.

Документите на кандидатите се приемат до 09.10.2015 г. в Община Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 7, всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 15.00 ч. до

17.00 ч. в стая № 414.

Всички изисквания и подробности по кандидатстването за работа са поместени на сайта на община Ямбол, в раздел Актуално.

 

 

 

About the Author :