Търсят нов шеф на “Общински детски комплекс”

ODK_YНов директор се търси от община Ямбол за „Общински детски комплекс”. Това се налага поради пенсионирането на Петя Иванова, която повече от двадесет години бе начело на тази образователна институция.
Община Ямбол обяви на 19 октомври условията за провеждане на конкурса, сред тях са наличието у кандидатите на висше образование с направление „Педагогика” и минимален професионален опит пет години учителски стаж . За предимство ще се счита владеенето на чужд език и компютърната грамотност.
Начинът на провеждане на конкурса е по документи и събеседване. Срокът за подаване на документи за нов директор на “Общински детски център” е едномесечен.
Тази институция премина през не малко перипетии през годините. Имаше период, в който срещу нея бяха скочили училищата, тъй като те трябваше да заделят от своя бюджет за „Общински детски комплекс”. Той премина и през търсене на свой покрив, като няколко години бе в сградата на бившата детска градина „Яна Лъскова” в Каргона, а след това се прехвърли в бившия Католически пансион на улица „Ал.Стамболийски” №5А.

About the Author :