Търсенето и проучването на полезни изкопаеми в Болярово – кой има интерес от непроверена информация?

Проучвателно сондиране на обект Лалково, площ “Иглика”, община Елхово, Източник: БМД, 2020

Болярово, 13.08.2021 г.

Откритият диалог с обществото и институциите, които го представляват е сред най-важните приоритети на “Велосити Минералс“, която търси развитие на региона на Община Болярово.

„Намеренията за сътрудничество с местната общност са факт още от миналата година, когато първата стъпка на компанията в Болярово беше посещение на нейна делегация в кметството, за да се представим и изложим идеите си“, коментира инж. Георги Магаранов от БМД, представител за България на компанията „Велосити Минералс”, специализирана в геолого-проучвателна дейност.

След проучвателното сондиране на обект Лалково, площ “Иглика”, община Елхово, Източник: БМД, 2021

През юли 2020 година, на специална среща с кмета на града Христо Христов, зам. кмета Нина Терзиева и еколога на общината бяха представени работните проекти на дружеството във връзка с ТЪРСЕНЕТО и ПРОУЧВАНЕТО на региона за полезни изкопаеми. Подчертаваме – ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ, а не добив, както се опитва да се внуши на местното население.

Година по-късно и в изпълнение на намеренията си за открит диалог, компанията внесе в Община Болярово, село Воден, село Ситово и област Ямбол актуалния си проект и работна програма за двугодишното продължение на проучването на площ „Иглика“.

Търсенето и проучването има за цел да изясни има ли в района залежи на злато, мед, цинк или други полезни изкопаеми, широко застъпени в производството на най-съвременните технологии. Разрешение за кариера за добив никога не е било искано, защото в момента никой не може да каже има ли индикации на споменатите подземни богатства и ако има такива дали те изобщо ще бъдат икономически рентабилни за разработка. Това посочват от дружеството в отговор на спекулации от последните дни, че е искано разрешение за 3 кариери за добив злато на територията на Болярово.

Абсолютно некоректна е информацията, че се иска разрешение за кариери. Това се случва само след получаване на търговско откритие, положителен ДОВОС (Доклад за Оценка на Въздействието върху Околната Среда) и предоставяне на концесия за добив. За да се случат тези три неща, се изисква най-първо да се установи наличието на промишлено извлекаеми запаси от полезни изкопаеми. Това се случва според работните програми, одобрени от Министерството на енергетиката, които са съгласувани и с Министерството на околната среда и водите. В тези програми никъде не е упоменато изграждането на „кариери“.

„Учудващото е, че тази информация не е ясна за местната власт и нейните медийни канали, тъй като по инициатива на компанията е внесена на 3 август 2021 г. Входящият номер е № 70-00445“, посочват геолозите от екипа на БМД.

И допълват: Междувременно още няколко лица поискаха същите планове по Закона за достъп до обществена информация, която вече беше налична и на разположение както на местната власт като представител на местната общност. Въпреки недоумението ни, че тя е скрита от обществото, независимо от големия интерес по тези въпроси, дадохме отговор, че не сме против тя да бъде предоставена на трети лица. „Ако искахме да скрием каквото и да било нямаше да даваме разрешение и доброволно да предаваме проекта си“, казват още от екипа на БМД.

Търсенето и проучването на полезни изкопаеми не е разрушаване, опустошаване и ограбване на природата и на красивия крайграничен район, както беше споменато многократно в предизборните речи на някои кандидат-депутати. При реализиране на геолого-проучвателните работи се използват най-съвременни екологосъобразни методи, осигурява се работа и развитие на хората при спазването на всички закони, наредби и европейски нормативи.

За всичко останало има контролни органи, които могат да проверят ситуацията във всеки етап от проучванията и да потвърдят добрите практики, от които се ръководим. В екипа ни има експерти – геолози на световно ниво, които са били част от големи проекти по света.

 инж. Георги Магаранов

Болкан Минералс Дивелопмънт, гр. Болярово, 13 август, 2021г.

Позицията на фирмата е по повод публикация, изпратена от община Болярово, но в сайта “Делник” тя е с друго заглавие.

 От фирмата коментираха още: “Във връзка с публикация със заглавия и материали в медиите, че община Болярово е на война с институциите и споменаване в този контекст на „Велосити Минералс”, трябва да заявим, че това е против всякакви журналистически приципи. Компанията не е потърсена за коментар и затова молим да публикувате в цялост горната позиция.

Некоректното третиране на фактите, използването на епитети или думи като ВОЙНА, по презумция не са част от журналистическия инструментариум, независимо при какви условия и времена живеем. Публикуването на материал, в който има непроверени факти и не са потърсени всички замесени страни е пример за едностранчивост и опит за влияние на обществото, както и служба на неясни политически и икономически интереси.

Надяваме се, че това е само пропуск на анонимния автор на материала. Корекцията на текста, който в оригинал се пази подписан и подпечатан от нотариус в Компанията, са нужни, за да се информира обществото кой изнася тези неверени факти и да не допуснете то да бъде заблуждавано.

БМД е готова на диалог и предоставяне на всяка нужна информация, за да може обществеността да бъде информирана и спокойна, а един обезлюден заради липсата на алтернатива и работа затихващ регион като община Болярово да получи нов живот”.

 

About the Author :

1 Comment to “Търсенето и проучването на полезни изкопаеми в Болярово – кой има интерес от непроверена информация?”
  • Минка Димитрова
    August 16, 2021 - Reply

    Екологията е политически инктрумент за спиране развитието на държави и региони. Обикновено се използва от англосаксите като хибридно оръжие срещу бившите соцдържави, а в днешно време и от глобалистите за деиндустриализирането на Европа. Много вероятно е България да открие значителни залежи от всичко, ако проучванията са независими. Обаче от българите се очаква да изчезнат от тази земя, да я оставят чиста и празна .

Leave a reply