Тържествено откриване на академичната 2021 – 2022 година

Ямбол, 14.09.2021

С тържествена церемония  в двора на Факултет „Техника и технология“ при Тракийски университет бе открита Новата академична 2021/2022 година. На 14 септември над 200 нови студенти-първокурсници, прекрачиха прага на Факултета, където  ще се обучават в редовна и задочна форма на обучение по специалностите „Автотранспортна и земеделска техника“, „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия“, „Автоматика и компютърни системи“, „Електротехника“, „Топло и газоснабдяване“, „Индустриално инженерство“ и „Технология на храните“.

Гости на тържеството бяха: доц. д-р Добри Ярков – Ректор на Тракийски университет, доц. дн Нели Грозева – Зам.-ректор по учебна дейност, проф. д-р Румен Бинев – Зам.-ректор по административната и стопанска дейност, доц. д-р Емил Славов – Зам.-ректор по проектна дейност, доц. д-р Ани Златева – Главен секретар на ТрУ, доц. д-р Генчо Вълчев – Зам.-ректор Качество,  акредитация и следдипломна квалификация, д-р Здравко Тодоров – Институт за устойчив преход и развитие, Георги Чалъков – Областен управител на област Ямбол, Драгомир Димитров и Светослав Стоев – Зам.-областни управители, Антон Шиков­ – Председател  на Общински съвет Ямбол, Стойко Стойков – Началник на Регионално управление на образованието – Ямбол, Мария Кунчева ­ – Директор на Студентски общежития и столове-клон Ямбол.

Ректорът на Тракийски университет доц. д-р Добри Ярков и Деканът на Факултета, доц. д-р инж. Ваня Стойкова поздравиха студентите, преподавателите и служителите във Факултета с началото на Новата академична година и им пожелаха да е успешна.

Присъстващите бяха приветствани и от г-н Георги Чалъков – Областен управител на област с административен център Ямбол.

Председателят на Студентски съвет, Габриела Великова, която миналата година получи ключа на знанието на Факултет „Техника и технология“, тържествено го предаде на първокурсничката от специалност „Хранителни технологии“, Диляна Георгиева. Тя сподели вълненията и очакванията на новоприетите студенти, и благодари за оказаната чест, поздравленията и пожеланията.

Ректорът на Тракийски университет, доц. д-р Добри Ярков, връчи студентските книжки на първокурсниците в редовна форма на обучение от всички специалности, приети с най-висок бал. Студентите получиха и подаръци от Декана на Факултета.

В тържествения ден сградата на ФТТ беше осветена с българския трибагреник – дарение от доц. д-р Здравка Джандармова, дългогодишен преподавател във Факултета.

Учебната 2021-2022 г. за първокурсниците, ОКС „Бакалавър“, редовна форма на обучение от Факултет „Техника и технологии“ започна на 13.09.2021 г. с информационни срещи с ръководството, преподавателите и инспекторите от учебен отдел. Новоприетите студенти се запознаха с организацията на учебния процес и използваните системи за дистанционно обучение, описани и в създадения и публикуван за тях „Пътеводител на първокурсника“. Получиха и своите  студентските книжки.

В момента във Факултета се обучават близо 600 студенти в ОКС „Бакалавър“, редовна и задочна форма в 7 специалности, в ОКС „Магистър“ – над 80 студенти в 17 специалности и докторанти по 7-те акредитирани докторски програми.

До края на септември ще се приемат документи на кандидатстващите за магистърските и докторски програми във Факултет „Техника и технологии“- Ямбол.

About the Author :

3 Comments to “Тържествено откриване на академичната 2021 – 2022 година”
 • Informacje z Kraju
  May 5, 2022 - Reply

  I am working on an educational website and the owners wanted an article section where I put articles they indicate on the site. The articles come from news/magazine and other online article/new sources. I have been listing ?Article Taken From: (URL)? and a link to the original article. I thought that was enough, but I have heard from a friend that it isn?t. . This site is NOT yet publicly online, so I can change things to be legal before it becomes a legal problem.. . What do I need as a citation to make sure I don?t infringe on anyone?s copyright?. Do I need to do anything else other than listing a citation & link to be legal?. . Thank You all for helping!. SRGR.

 • xmc.pl
  May 6, 2022 - Reply

  I absolutely enjoy just reading through all your blogs. Just wanted to let you know that you have individuals like me who value your work.

 • car cleaning kit
  July 27, 2022 - Reply

  Major thankies for the blog article.Really looking forward to read more. Great.

Leave a reply