Тържествено връчиха наградите „Ради Колесов“ и Почетен знак „Герб на Община Ямбол“

Ямбол, 26.05.2020 г.

Днес в зала „Съвременност“ на Културно-информационен център „Безистен“, макар и при закрити врати, тържествено бяха връчени наградите на община Ямбол в сферата на образованието и културата по случай 24 май.

„Нека помним, че духовността и науката са ни съхранили като нация. Нека помним, че в онези векове на турското робство, българският език, културата и писменост са били застрашени, но словото оцелява. Винаги трябва да бъдем горди с това, че България е дала писменост на славянските народи“, заяви в поздравителното си слово кметът на Ямбол Валентин Ревански. Към наградените учители той се обърна с думи на дълбока почит „за огромните усилия и обич, с които изграждат бъдещето поколение на България. „Най-голямото предизвикателство пред образователната система е свързано с подобряване на условията на труд и възнагражденията на преподавателите. Вашата професия е била винаги важна за всеки един от нас, защото качественото образование е една от основните предпоставки за развитието на всяко едно общество“, каза ямболският градоначалник.

Наградите на името на Ради Иванов Колесов бяха връчени от заместник-кмета Енчо Керязов. “Бъдете горди не само с успехите на своите ученици, но и с тяхното отношение и уважение”, бяха думите, с които той се обърна към наградените.

Специализираната комисия по присъждане на наградите за област „Образование и наука, спорт“ удостои с награда на името на Ради Иванов Колесов в категория „Гимназиален етап – индивидуална“ Валентина Попова-Енчева, старши учител по химия и опазване на околната среда в ПМГ „Атанас Радев“.

Награда „Ради Иванов Колесов“ в категория „Гимназиален етап – индивидуална“ получи и инж. Ангел Узунов, помощник-директор по административно-стопанската дейност в ПТГ „Иван Райнов“.

С награда „Ради Иванов Колесов“ в категория „Педагогически специалисти с ръководни функции“ бе удостоена инж. Теодора Сулева, директор на Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии.

Награда „Ради Иванов Колесов“ за цялостен принос и дългогодишна дейност в областта на образованието и науката бе присъдена на Димитър Чамов, старши учител по физическо възпитание и спорт в ЕГ „Васил Карагьозов“.

Награда „Ради Иванов Колесов“ за преподавателски или научен екип получи преподавателският екип на НУ „Проф. Петър Нойков“ за водеща роля, цялостен принос към образователната система на Ямбол и високи постижения в областта на обучението на децата и учениците във връзка с 30 години от създаване на училището. „За нас тази награда е признание за труда на учителите, които са работили през годините в нашето училище и за тези, които в момента продължават да работят. Наградата е доверие в нас и отговорност за в бъдеще“, бяха думите на директорката на училището Дора Хаджипетрова при получаване на отличието.

Половин час по-късно в залата бяха наградени и отличените с Почетен знак „Герб на Община Ямбол“. Отличието връчи кметът на Ямбол Валентин Ревански. Той отправи благодарност за неуморния труд и отдаденост на хората, заети в образованието и културата.

С Почетен знак „Герб на Община Ямбол“ в областта на образованието бе удостоена Стоянка Стефанова, старши учител по музика и изобразително изкуство в ЕГ „Васил Карагьозов“, за принос в областта на образованието. Тя благодари специално на своите учители, които са я изградили като личност и професионалист, на г-жа Виолета Вълкова – първата й учителка по цигулка.

24 май докосва сърцето на всеки българин, огрява със светлина пътя ни през вековете, бяха думите на Йорданка Йорданова, магистър по начална училищна педагогика, старши учител в ОУ „Николай Петрини“ при връчването на Почетен знак „Герб на Община Ямбол“ в областта на образованието. Тя заяви, че приема наградата като признание не само към нея, но и към колегите й. Благодари на ръководството на своето училище за атмосферата на спокойствие и креативност, в които работи, на своите ученици и техните родители.

С наградата Почетен знак „Герб на Община Ямбол“ бе отличена и Радостина Грозева, магистър по български език и литература, старши учител в ОУ „Николай Петрини“.

За цялостна и високопрофесионална дейност в областта на просветата с Почетен знак „Герб на Община Ямбол“ тази година е удостоен колективът на Детска градина „Червената шапчица“. „Наградата е знак, че си вървял по правилния път, че си оставил много добри знаци след себе си. Но тя освен удовлетворение е и отговорност – най-вече да се развиваме с настървение, да бъдем полезни“, бяха част от думите на директорката на детската градина Людмила Балахурова. Тя сподели какво вълнение е, когато детските учители срещат своите вече големи деца – успели, доволни от живота си, и те им казват: „Госпожо, помниш ли ни?“, а учителките им отвръщат: „Колко много си пораснал, моето дете!“

Почетен знак „Герб на Община Ямбол“ в областта на културата получи Димитър Димитров, активен читалищен деятел на НЧ „Пробуда-1909“ , допринесъл много за развитието на читалищното дело и художествената самодейност в Ямбол.

About the Author :

Leave a reply