Тържествено връчиха дипломите на Випуск 2019 от Факултет „Техника и технологии“-Ямбол

Ямбол, 22.11.2019 г.

Тържествено връчване на дипломите на дипломите на Випуск 2019 при Факултет „Техника и технологии“ към Тракийски университет-Стара Загора, се състоя днес в Голямата зала на община Ямбол. Сред гостите на тържеството бяха проф. Гюрга Михайлова – зам.-ректор на Тракийския университет, проф. Мая Гълъбова – декан на Медицински факултет, проф. Веселин Видев – зам.-декан на Стопански факултет, зам.-областният управител Волен Дичев, както и преподаватели, родители и абсолвенти. Поздравителни адреси са получени от доц. д-р Димитър Панайотов – декан на Аграрния факултет, проф. д-р Петър Петров – декан на Филологическия факултет – все към Тракийски университет, проф. Христина Милчева – директор на Медицинския колеж в Ст. Загора, проф. Коста Костов – директор на филиал Хасково, Научно-технически съюзи – териториална организация Ямбол.

„Ние, вашите преподаватели заедно с вас вървяхме по трудния път на науката, усвоявахме знания и умения, необходими за вашата бъдеща реализация. Преживяхме заедно вашето израстване в инженери, които познават световните стандарти, международните тенденции, умеят да работят със съвременна техника и технологии“, каза в приветствието си доц. д-р Нели Георгиева, декан на Факултета. Тя пожела успешна реализация на абсолвентите.

„Бизнесът изпитва в момента нужда от инженерни кадри – кадри, каквито сте вие. Вие, които ще продължите да се реализирате в областта на материалното производство, на машиностроенето, на електрониката, на енергетиката. Какъвто и избор да направите оттук нататък, бъдете уверени, че той ще бъде правилният избор“, заяви от своя страна проф. Гюрга Михайлова, зам.-ректор на Тракийския университет в обръщението си към завършващите студенти.

Поздравителни думи отправи Надежда Колева – председател на Студентски съвет при Факултет „Техника и технологии“.

Послание от името на Випуск 2019 на факултет „Техника и технологии“ прочете Антоанета Михова – образователно-квалификационна степен „Магистър“, постигнала отличен успех от курса на обучение.

Музикален поздрав на цигулка към всички абсолвенти поднесе Юрий Колев, специалност „Електротехника“. Той изпълни концерт за цигулка №4 от Паганини, на рояла бе Радосвета Хъркова.

Заслужено първи получиха дипломите си от зам.-ректор проф. Гюрга Михайлова отличниците на Випуск 2019. Те получиха и почетния знак за отличен успех от декана на факултета. При ОКС „Магистър“ отличници са: Антоанета Михова, специалност „Безопасност и качество на храните“, Юрий Колев, специалност „Електротехника“, Димитър Андреев, специалност „Електротехника“.

Отличници при абсолвентите от ОКС „Бакалавър“ са: Дарина Рахнева, Павлин Павлов, Иванка Парапатиева, Иванка Желязкова, Петя Бакалова, Татяна Тодорова, Ирина Русева, Евгени Бинев, Пламен Паскалев, Наско Начев, Живко Тропчев.

About the Author :