„Тунджа” ще преобразува основното училище в Тенево в обединено

TENEVOОбщина”Тунджа” започва процедура по преобразуване на Основно училище „Васил Левски” с. Тенево в Обединено, след като всички общински съветници единодушно гласуваха на извънредна сесия за това. Идеята на общината е обучението в това училище да бъде вече до 10 клас, за да могат учениците да получават и професионална подготовка. През тази учебна година в учебното заведение се обучават 126 ученици до 7 клас.

Идеята на общината е след завършване на основното си образование, което вече става в 7 клас по новия закон, тунджанските ученици да могат да запишат професионално образование в училището в Тенево, като обучението им ще бъде обвързано с производството на „Палфингер Продукционстехник България” ЕООД, което е също в Тенево. Тепърва ще се обсъжда точно какво ще бъде професионалното направление, но досега са проучени възможностите за избор на професии за машиностроене, металообработване и металургия и за професиите стругар и шлосер.

Целта на общината с преобразуването на училището в Тенево в обединено е да даде шанс на всички ученици от селото и от околните населени места да завършат първи гимназиален етап до 10 клас и да получат професионална квалификация, като по този начин се предотврати отпадането им от образователната система след 7 клас.

Според правилата до 1 март началника на Районното управление на образованието трябва да одобри новия план –прием, затова общината бърза, за да може новата специалност да влезе в него.

 

About the Author :