“Тунджа” участва в международен проект

Tundja3Във връзка с подписано споразумение за сътрудничество по проект „Подкрепа на дейности свързани с целева комуникация с цел борба с дискриминацията и стереотипите срещу ромското население и подкрепа на доброволно промоциране на взаимно обучение и побратимяване между местни и регионални публични власти по въпросите свързани с интеграцията на ромите в рамките на Европейския съюз“, финансиран от Европейската комисия, работна група от община „Тунджа“ ще посети район Андерлехт – гр. Брюксел, Белгия в периода 20.09-22.09.2016 г.

Делегацията е в състав: Татяна Стоянова – началник отдел „Култура и други хуманитарни дейности”, Силва Иванова – началник отдел „Сициални услуги” и Добринка Ангелова – началник отдел „Образование и предучилищна подготовка”. Целта на проекта е побратимяване и взаимодействие между местни власти от различни държави с опит в идентифицирането и прилагането на ефективни интеграционни политики.

При посещението ще бъдат споделени добри практики в сферата на образованието, социалните дейности, различните видове медиация и резултатите от прилагането им, които подпомагат интеграцията на ромите и други маргинализирани общности.

About the Author :