„Тунджа” усилено изпълнява строителната си програма

chelen 1Община „Тунджа” усилено изпълнява строителната си програма и вече е приключила работата по 15 обекта за текущ и основен ремонт и ново строителство. Заради лошото време по-активните строителни дейности започнаха през април и май, но темповете на фирмите изпълнители все повече се увеличават и затова работата напредва стремително.

novinaСред завършените обекти е първият етап на Спортният комплекс в Кабиле, който е въведен в експлоатация и дори на него се игра благотворителния мач за Михаил Марков. Готови са ремонтите на кметствата в Голям манастир и Победа, аварийният ремонт на читалището в Чарган, оградите на гробищните паркове в селата Болярско, Златари, Челник, Сламино, Робово, окончателно са завършени допълнителните строително-мантажни работи по енергоефективната реконструкция на училището и детската градина на Кукорево. С неизползваните за зимно поддържане средства за четвъртокласната пътна мрежа общината извърши кърпежи на общинските пътища за над 66 хиляди лева. Изготвени са инвестиционните проекти за ремонт на пътя Сламино – Каравелово, за преустройство и пристройка на училището във Веселиново и преустройство и ремонт на училището в Скалица.

Усилено се работи и по вече сключени 28 договора, от които 11 ще приключат до края на месец юни.

В момента се извършва ремонт на пътя Коневец – Маломир, изгражда се трети етап на канализацията на с. Роза. По договори от 2014 г. се извършва текущ ремонт на уличната мрежа – кърпежи, преасфалтиране и чакълиране, в селата Калчево, Тенево, Кукорево, Търнава.

Извършват се ремонти на читалището в Маломир, на училището в Бояджик, на ел. инсталацията на читалището в Генерал Тошево, на кметствата в Маломир, Миладиновци, Веселиново, Стара река, Златари, Ханово и Болярско. Ремонтират се и здравните служби в селата Скалица, Калчево, Каравелово, Ханово и Савино, облицова се каналът в село Драма.

Изгражда се тръбен кладенец за спортния комплекс в Кукорево, подменя се водопроводът на обществената чешма в Победа. Извършват се и ремонтно-възстановителни работи на тротоарни площи в селата Голям манастир и Веселиново. Проектирана е и се изпълнява дренажна система и хидроизолация на посетителския център в лесопарк „Бакаджик”.

Извършва се и ремонт на ВиК инсталацията на Дом за стари хора – Болярско, напредват и ремонтно-възстановителните работи в спортен комплекс Генерал Инзово.

Общината усилено подготвя и нови строителни обекти. Подадена е информация в отдел „Обществени поръчки” за провеждане процедури по възлагане на ремонтни работи и ново строителство на нови 29 обекта. В процес на подготовка са и други 17 обекта.

Цялата строиителна програма на този етап включва 88 обекта, но броят им може да нарастне, защото предстои най-активната част от строителния сезон.

Според първоначалните планове, заложени в бюджет 2015 г. строителната програма на общината заедно с европейските проекти и националното финансиране ще достигне 9 млн. лв. Колко реално ще нарастне още капиталовата програма на „Тунджа” зависи и от това какви продажби на общински имоти ще успее да реализира общината. А иначе идеи за това не й липсват. Една от тях е продажбата на общински имоти в лесопарк „Бакаджик” , за да стане той едно активно място за приятна почивка.

 

 

About the Author :