“Тунджа” улеснява плащането на местните данъци

Tun UОт началото на 2016 г. година община „Тунджа” въведе използването на автоматизиран софтуер за плащане на местните данъци и такса битови отпадъци.

Новият програмен продукт ще подобри обслужването на  жителите на общината по населените места, като значително ще се намали времето за предоставяне на услугата и същевременно ще се давапълна и ясна информация за задълженията на данъкоплатците. Продуктът осигурява възможност за извършване на плащането в населеното място, без да се налага жителите да пътуват до общинския административен център.

От Дирекция „Местни данъци и такси” в община „Тунджа” напомнят, че задълженията за 2016 г. могат да бъдат платени на две равни вноски в сроковете до 30.06.2016 г. и до 31.10.2016 г., като на предплатилите за цялата година в срок до 02.05.2016 г. се прави отстъпка от 5 на сто за цялото задължение.

 

About the Author :