“Тунджа” с четири проекта за обществени трапезарии

Tundja3На 24.08.2016 г. във Фонд „Социална закрила” са внесени  четири проектни предложения за предоставяне на социална услуга „Обществена трапезария” по отворена процедура за финансиране на обществени трапезарии със Заповед РД 01-492/01.08.2016 г. на Министъра на труда и социалната политика.

Предвижда се, при одобрение на внесените проекти, от 01.10.2016 г. в  социалната услуга да бъдат обхванати 450 лица и семейства живеещи в неравностойно положение на територията на общината.

Община ”Тунджа” е партньор по внесените проектни предложения.

 

About the Author :