“Тунджа” с четири одобрени проекта за обществена трапезария

Hrana1AНа свое заседание от 9 септември 2016 г., Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” разгледа протокол от комисията, назначена   за   оценяване и класиране на постъпилите проектни предложения за разкриване на „Обществени трапезарии“ по реда на чл.27, т. 3 от Закона за социално подпомагане.

От постъпилите 34 проектни предложения са одобрени 33 на обща стойност 486 348.80 лв.

Четири от одобрените за финансиране проекта ще се реализират на територията на Община „Тунджа” в 28 населени места през периода 01.10.2016 – 31.12.2016 г.

Услугата „обществена трапезария” ще се изпълнява от външни доставчици в партньорство с общината и ще обхване 450 лица и семейства в неравностойно положение.

 Размерът на финансирането на услугата  е 2.30 лв. за едно лице за един ден, което включва топла храна за обяд – супа, основно ястие, хляб и други разходи – транспортни, режийни, консумативи.

Общото привлечено външно финансиране е в размер на 66 240.00 лв, което представлява 14% от целия финансов ресурс за периода, по програма „Обществени трапезарии“ на Фонд „Социална закрила“.

 

 

About the Author :