“Тунджа” с най-голям брой потребители на услугата “Обществена трапезария”

DSC08578На 30.04.2015 г. в община „Тунджа“ приключи поредният етап от реализиране на проектите,изпълнявани по Национална програма „Обществени трапезарии”, осигуряващи безплатно обедно хранене за 358 лица и семейства от рискови социални групи, живеещи в 24 населени места от общината.

За периода от 05.01.2015 г. до  30.04.2015 г. на територията на община „Тунджа” се реализираха 4  проекта на принципа на публично – частното партньорство  и съвместно с неправителствения сектор.

В рамките на  общо 82 работни дни от м. януари дом. април 2015 г. бяха подкрепенилица и семейства в неравностойно социално положение от 24 населени места на общината: Дражево, Хаджидимитрово, Окоп, Ханово, Генерал Инзово, Крумово, Веселиново, Драма, Дряново, Завой, Кабиле, Коневец, Маломир, Тенево, Ботево, Скалица, Голям манастир, Генерал Тошево, Овчи кладенец, Кукорево, Калчево, Симеоново, Роза и Видинци.  Потребителите на услугата получаваха двукомпонентно обедно меню и хляб в рамките на 2.30лв. на ден.

Общият размер на външното финансиране, осигурено от Фонд ”Социална закрила”  на МТСП за периода по реализираните проекти  е 67518.80 лв.

Услугата ще продължи да се предоставя и от 01 октомври 2015 г. до 31 декември 2015 г.

В Ямболска област общината е с най-голям брой потребители на социалната услуга.

 

About the Author :