„Тунджа” се отказва от рисковия проект за социалните жилища

???????????????????????????????Кметът на община „Тунджа” Георги Георгиев е отказал да подпише предложения му  договор по проекта за социалните жилища поради недостатъчно гаранции за финансирането на обекта, съобщи той на редовната среща с медиите. По проекта трябваше да бъдат изградени 10 социални жилища в 5 населени места на общината – Хаджидимитрово, Козарево, Калчево, Завой и Бояджик. Той обясни, че управляващият орган по проекта към Министерството на регионалното развитие е предложил договор на община „Тунджа” на столична община и на община Лом вариант на договор, който е изключително рисков. Кметът Георгиев уточни, че от една страна проектът е бил рисков заради срока на строителните дейности и заради финансирането. Обектите трябва да бъдат приключени до края на октомври, когато свършва изцяло програмния период, а от клаузите на договора е станало ясно, че плащането по проекта ще се извърши, ако има пари в края на програмния период, т. е. ако отнякъде останат неизползвани средства или се направя икономии. „С две думи да сме готови да финансираме проекта, ако не изцяло, поне частично с наши средства, които са в размер на 1,8 млн. лв.”, поясни още тунджанският кмет и допълни: „Аз в такъв в такъв риск не мога да вкарам общината”.  Той беше категоричен, че социални жилища при така поставените условия няма как да бъдат построени в община „Тунджа”.

Проектът е внесен преди 2 години, общината е вложила близо 60 000 лв. в изработването на работните проекти и да отговори на поставените й изисквания от управляващия орган. Дори се води дело срещу регионалното министерство, защото в нарушение на всякакви правила община „Тунджа” неправомерно не е била класирана на първи тур.

Кметът Георгиев заяви, че ще предложи за продажба дворни места с готови работни проекти за изграждане на жилища, с всички разрешителни за целта. Той призова гражданите, които имат възможност да кандидастват за закупуване на парцелите заедно с готовите работни проекти и ги увери, че направо могат да започват да строят.

About the Author :