„Тунджа” разработва стратегически документи по проект

DSC00753AС европейски проект община „Тунджа” ще разработи задължителните за новия програмен период документи – Общински план за развитие за периода 2014-2020 година, Концепция за пространствено развитие на общината за същия период и три анализа „разходи-ползи” на ключови проекти. Това станя ясно на встъпителната пресконференция по проект „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община „Тунджа”.
На пресконференцията беше представен екипа на проекта и спечелилите двете обществени поръчки за неговото изпълнение. Подчертано беше, че основен метод за обсъждането на тези документи и за разработването на правила за мониторинетг и контрол ще бъдат обществените обсъждания. Полезното на проекта е, че ще се направи и оценка на Общинския план за развитие за предишния период 2007-2013 г.
Проектът „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община „Тунджа” е на стойност 79 470,20 лв. със срок на изпълнение девет месеца. Крайният срок на приключване е през август 2014 година.

About the Author :