“Тунджа” продаде на търг имоти и отдаде под наем язовири

tundja 2Нови 18 828 лева се очакват да постъпят в община „Тунджа“ след проведените на 16.02.2016 г. публични търгове с явно наддаване за продажба на общински имоти.

Продадени бяха два имота:

1. Общински имот в землището на с. Тенево, представляващ изоставена нива 3 дка, който се продаде за 4737,00 лв;

2. Общински имот в регулацията в с. Симеоново с площ 4650 кв.м. Имотът  бе продаден за 14 091 лв.

На търга, под наем за срок от 10 /десет/ години, бяха отдадени два язовира в землищата на селата Победа и Челник, които се предоставят за рибовъдна дейност.

Съгласно нормативната уредба, предстои в 7-дневен срок кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев да издаде съответните заповеди на спечелилите търговете и да бъдат сключени договори с тях.

 

About the Author :