„Тунджа” продава земята за индустриалната зона

DSC01070AТунджанските съветници единодушно гласуваха за продажбата на 187,467 дка земя в местността „Бозалъка” в землището на село Кабиле. Това е земята на индустриалната зона, която е съссменено предназначение за производствена и складова дейност, търговия, услуги и обитаване. Началната тръжна цена на имота е 1 815 000 лв. без ДДС с депозит 181 500 лв. Имотът ще се продаде, след като влезе в сила подробния устройствен план на зоната. Точно с тези средства, които се очакват да се получат от продажбата на имота, общината е планирала да увеличи строителната си програма.

About the Author :