„Тунджа” проведе първото мащабно общинско учение „Спасител – Тунджа 2017“

1На 22 и 23 февруари 2017 година, в община „Тунджа“ беше проведено общинско учение-тренировка за защита при бедствия, наречено „Спасител – Тунджа 2017“.

Целта на мероприятията през двата поредни дни беше практическата подготовка на деца, ученици служители и население от община „Тунджа“ за намаляване на риска при бедствия, предизвикани от инциденти, аварии и терористичен акт.

2Тренировките се проведоха на територията на кметствата Безмер и Тенево, както и в административната сграда на община „Тунджа“. В тях се отработиха поведението и действията по спасяване и оказване на първа медицинска помощ на хора в зоната на бедствието.

В проведеното обучение, под ръководството на кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев, участваха комисар Йордан Събев – директор на регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Ямбол, началникът на РУ „Тунджа“ – главен инспектор Тошко Вълчев и полицейски служители, представители на „Български държавни железници“, на БЧК – Ямбол и ЦСМП – Ямбол.

3На учението присъстваха областният управител на област Ямбол – Георги Чалъков и неговият заместник Иван Йоргов, представители на Министерство на образованието и науката, Министерство на отбраната, Държавна агенция за закрила на детето, Военномедицинска академия – гр. София, подполковник Валери Христов – началник на Военно окръжие – Ямбол и военнослужещи от военни формирования на територията на общината.

Учението се проведе на няколко етапа, като бяха отиграни различни сценария на заплаха. Демонстрациите в отделните занятия включваха възникнал инцидент с дерайлирал пътнически влак, терористична атака, пожар и произшествие в река Тунджа. Действията по спасяване и оказване на първа медицинска помощ се изпълниха от обучени доброволни спасители, оборудвани с технически средства за спасяване, които бяха привлечени като участници от Национална асоциация „Спасител“.

4През първия ден, от 13.00 часа, след получен сигнал за инцидент с пътнически влак на гара Безмер и последвали действия от отговорните лица, беше извършена операция за спасяване на бедстващи пътници. На пострадалите беше оказана първа медицинска помощ, след което всички бяха изведени на подходящо безопасно място, където им бе оказана и психологическа подкрепа.

По-късно, същия ден, след задействане на пожароизвестителната система от задимяване на стълбището между етажите, в сградата на общината, всички служители бяха изведени вън от нея, съгласно плана за евакуация. Демонстрацията приключи с оказване на помощ на всички пострадали и потушаване на пожара.

5Втория ден от тренировката премина в отиграване на няколко рискови ситуации в село Тенево.

Учението започна от сградата на детска градина „Кольо Тенев“, където беше изпълнен аварийния план за действие при възникване на пожар. За няколко минути учителите успяха да изведат децата в двора, на безопасно разстояние от сградата. Спасителите демонстрираха евакуация на ранени хора от сградата, оказване на помощ на “пострадалите” и транспортирането им до болнично заведение.

6След получен сигнал за терористична атака в основно училище „Васил Левски“ беше организирано извеждане на учениците и учителите на безопасно място в двора и извършена щателна проверка на присъстващите. Спасителите демонстрираха евакуация на няколко души на третия етаж, при пожар и срутено стълбище. Във връзка с подадения сигнал за пожар от директора на училището, в двора за броени минути пристигна противопожарен автомобил, а огнеборците представиха боравене с пожарогасител и гасене на пожар.

7На ранените беше оказана първа помощ от екипите на ЦСМП – Ямбол и БЧК – Ямбол, а после бяха транспортирани на безопасно място.

В края на учението, бяха демонстрирани действия от спасителите по извършване на операция по оказване помощ на бедстващо лице във водите на река Тунджа.

Проведените учение и демонстрации имаха за цел да повишат подготовката на населението по привеждане в изпълнение на плана за защита при бедствия на община „Тунджа“ и управление на процесите по оказване на помощ.

8С тези тренировъчни действия се усъвършенства координацията и взаимодействието на органите на Единната спасителна система при провеждане на спасителни мероприятия по гасене на пожари, повишаване възможностите на екипите при проиграване на плана за защита при бедствия.

На проведения разбор след края на общинското учение бе констатирано, че институциите в община „Тунджа“ имат готовност за действия при кризисна ситуация.

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

 

 

About the Author :

Leave a reply