„Тунджа” преобразува детските градини

Sesia_TunПет средищни детски градини създава община „Тунджа”, след като на последната сесия на 26 август общинските съветници приеха предложението за преобразуване на общинските целодневни детски градини чрез вливане. Досега в общината имаше общо 18 детски заведения, от които 14 целодневни детски градини и 4 обединени детски заведения с яслени групи. 12 от целодневните детски градини са само с една група и затова общината предлага да се преобразуват като се влеят в по-големите детски заведения като техни филиали. Това преобразуване няма да доведе до съкращение на персонал или до закриване на детски градини. То само ще улесни въвеждането на делегираните бюджети в детските градини, като реализира икономии, защото ще отпадне необходимостта от използване на голям брой лекторски часове, тъй като норматива на директорите е по-малък, но те реално са и учители.
След одобрението на общинските съветници в общината ще има пет средищни детски градини в Тенево, Кукорево, Веселиново, Кабиле и Скалица.
Към обединеното детско заведение в Тенево ще се влеят като филиали досегашните целодневни детски градини в Генерал Инзово, Крумово и Маломир. Към ОДЗ Кукорево преминават детските градини в Козарево, Окоп, Победа и Ханово. ЦДГ – Чарган става филиал на ОДЗ – Веселиново, а детските градини в Безмер и Дражево се вливат в ОДЗ – Кабиле. Към Целодневна детска градина – Скалица преминават като филиали детските градини в Ботево, Роза и Бояджик, която единствена е с две групи от вливащите се.
От общината изрично подчертават, че учителите във филиалите няма да загубят работните си места, а селата своите детски градини. Проебразуването има за цел да се окрупнят детските градини, за да може по-ефективно да се разпределят средствата за тяхното поддържане и по този начин да се въведат делегираните бюджети и при тях.
По време на сесията съветниците приеха и направеното предложение от общинска администрация в Хаджидимитрово да се създаде да се създаде полудневна детска градина, която ще бъде филиал на ОДЗ – Кабиле. В момента се работи по проект за преустройството на бившето училище в детска градина в селото и когато ремонтът бъде завършен вероятно в селото ще се създаде и целодневна детска градина.

Диана Иванова

About the Author :