“Тунджа” посмъртно обяви Емил Иванов за почетен гражданин

DSC08995Община “Тунджа” присъди посмъртно званието “Почетен гражданин”  на един от най-щедрите си дарители Емил Иванов. Това се случи на тържествената сесия, с която беше открит празника. В поздравителното си слово, кметът Георги Георгиев очерта, че основната цел в действията на общината е благополучието на хората и затова въпросът на всички управляващи е дали се прави достатъчно. “Всички ние, които сме съпричастни с проблемите на общината, знаем, че има какво още да се направи, какво да се промени, за да се подобри нейният облик и тя, нашата скъпа община, да стане още по-привлекателно място за младите хора, за бизнеса, за нови инвестиции и развитие”, каза тунджанският кмет и се обърна към общинските съветници:

DSC09008“Нашите жители са ни гласували доверие, за да защитаваме заедно техните интереси, да работим неуморно и да намираме полезни за местната общност решения. Искам да вярвам, че при всички възникнали въпроси, ще действаме единно, устоявайки с чест и достойнство поетите обещания пред тунджанци, а резултатите от нашата работа, ще бъдат видими, трайни и запомнящи се за всички от общината”. В края на словото си Георги Георгиев заяви: “Вярвам, че каузата „Тунджа” се приема от всички нас като лична отговорност затова и резултатите са налице. Искам да ви уверя, че ще продължим да отстояваме и съграждаме нашите идеи, планове и проекти, такива, каквито ги желаем всички” и пожела здраве и благополучие във всеки тунджански дом.

DSC09026С едноминутно мълчание всички присъстващи на тържествената сесия почетоха паметта на новия почетен гражданин на общината. При получаването на наградата на своя съпруг Елена Иванова благодари и връчи полагащата се парична премия за лечението на Петя Михайлова от Симеоново,

Индивидуални награди за стопанска инициатива получиха Атанас Илчев, управител на „Биосим” ЕООД – Вила Тракия и Екатерина Личева, управител на „Комплекс Екатерина“ ООД.

Наградени физически и юридически лица по повод 22 април – Деня на община „Тунджа“

 1. Звание „Почетен гражданин на Община „Тунджа”

DSC09031Емил Николов Иванов е един от най-щедрите дарители на община „Тунджа”. Неговият принос за финансовото подпомагане на ученици и студенти с високи постижения в образованието, изкуствата и спорта и/или в неравностойно положение през годините е огромен. Именно с неговата подкрепа през 2009 година е въведена социалната услуга „Обществена трапезария”. Огромен е приносът на Емил Иванов при реализирането на редица събития от културния календар на общината и на други форуми с висока обществена значимост. Безбройни са проявите му на щедрост към самодейците, към младежите, децата и възрастните хора от община „Тунджа”.

2. „Награда за стопанска инициатива“

2.1. Индивидуална награда:

 • DSC09038Атанас Илчев Илчев – управител на „Биосим” ЕООД – Вила Тракия, с. Симеоново. Фирмата започва инвестиция в селския туризъм с реализирането на проект по Мярка 311 от ПРСР 2007-2013 през 2010 г. Днес на прекрасните условия на туристическия комплекс се радват жителите и гостите на Община „Тунджа“. „Биосим” ЕООД – Вила Тракия продължава да инвестира в туристически продукти и услуги.
 • DSC09040Екатерина Стефанова Личева – управител на „Комплекс Екатерина“ ООД, с. Веселиново. Екатерина Стефанова Личева е юрист по образование. Тя е съпричастна към социалните и благотворителни инициативи на община „Тунджа”. Тя е сред най-щедрите дарители в полза на талантливите млади хора. Комплекс Екатерина е домакин на редица утвърдени общински форуми и инициативи.

2.2.  Колективна награда:

 • „КроносАгрохолдинг” АД – управител  Ангел Атанасов Ангелов. Това е един от най-крупните земеделски производители в Община „Тунджа“.През тази и следващата година фирма „КроносАгрохолдинг“ АД, планува поетапно увеличаване на кадрите. Наетите лица до този момент, наброяват 40 души.
 • 3. Награда „За граждански принос“
 • DSC09047Илиан Иванов Илиев – спортен деятел в село Победа. Организатор на спортни събития в селото. Към момента е менажира дейността на ФК “Победа”.
 • Марко Стоянов Стоянов– кмет на с. Роза. През годините активно работи за подобряване условията на живот на жителите, като е възстановена велосипедната алея, осветлението към нея. Изграден е розариум, ремонтирана е спортната база.
 • DSC09054Татяна Йорданова Стоева – кмет на с. Веселиново. Безбройни са й проявите  на щедрост и съпричастност към самодейците, младежите, децата и възрастните хора. Активен участник е в културния живот на с. Веселиново, от позицията си на председател на НЧ „Йордан Андонов – 1927 г.”. Всеотдайна в работата си и отговорна към проблемите и потребностите на жителите на Веселиново.
 • DSC09062Тодорка Стоянова Фотева – кмет на с. Дражево в периода …….. През годините на нейното управление е изграден храм „Св. Пророк Илия“, духовен дом на всички християни в селото. Изграден е общински архив с център за комплексно административно обслужване. Отвори врати нова читалищна сграда. Реализирани са множество проекти в образованието, културата и социалната политика.

4. Почетен знак „Герб на община „Тунджа” – златен

 • DSC09066Ангелина Тонева Танева – Директор дирекция „Териториално устройство, строителство и екология“.Тя е дългогодишен служител на общината, още от нейното основаване. Започнала е първо като Главен експерт, през годините  преминава в началник отдел, а към настоящия момент от 2013 г. е Директор на дирекцията.
 • DSC09067Димитър Великов Чобанов – кмет на с. Чарган 2003-2015 г. и дългогодишен председател на читалищното настоятелство. През неговия мандат е учредена младежка неправителствена организация, бурно развитие има художествената самодейност и дейността на футболния клуб. Въведени са нови социални услуги.
 • Динка Недялкова Малешкова– Медицинска сестра. Ръководена винаги и навсякъде от общочовешките принципи и идеали, всеотдайна към своята професия. Призванието на Динка Малешкова е – да бъде отдадена на човешкото милосърдие.
 • DSC09072Добри Георгиев Петров е роден в с. Симеоново. За дългогодишна служба в МВР, Гранични войски и МНО е награждаван многократно. От 1982 година и досега той участва в обществено – политическия живот на с. Симеоново. Бил е председател на местното дружество на Българския антифашистки съюз.
 • Иванка Данева Халдърова – началник ПТТ Станция с. Овчи кладенец, община „Тунджа“.През годините на нейното управление, е изцяло ангажирана с дейностите по земеразделянето, като подпомага гражданите в процесите на връщането на собствеността им върху земеделските земи. Взема дейно участие в обществения живот на селото.
 • DSC09078Йовка Георгиева Желева – кмет на с. Коневец.През нейното управление е извършен ремонт на читалището, ремонтирани са участъци от пътя Коневец-Маломир. Осигурена е компютърна техника и интернет връзка, за по-доброто обслужване на гражданите. Тя е всеотдайна към проблемите на жителите.
 • Пенчо Петров Пенев – зам.-кмет на Община „Тунджа” от 2004 – 2015 г. Умело ръководи и контролира реализирането на редица важни общински политики. Под неговото вещо ръководство са били няколко дирекции в областта на икономическото развитие и общинската собственост. Благодарение на дългогодишния си професионален опит, успява да предаде ценни знания на служителите, които е ръководил през годините.
 • DSC09085Петър Георгиев Петров – управител на „АгротехИмпекс – 98” АД, с. Козарево. Той е истински родолюбец, основен и най-голям дарител за изграждането на Параклис „СВ. УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО” в с. Козарево, общ. „Тунджа”. Неговата благородна постъпка и огромният му принос, са достойни за уважение.
 • Стоянка Кръстева Георгиева – младши експерт в отдел „Стопанска политика и общинска собственост“. Всеотдаен служител и активен самодеец, тя има заслужен принос както в работата на общинската администрация, така и за развитието на културния живот.

5. Почетен знак „Герб на община „Тунджа” – сребърен

 • Желязка Иванова Плочева – председател на Пенсионерски клуб „Дълголетие”, с. Дражево. Тя е активен член на самодейна група за автентичен фолклор.
 • Калинка Иванова Георгиева – Бивш кмет на с. Коневец и общински съветник от 1983 г. -1987 г. По време на своя професионален път е работила в името и за хората на общината.
 • арх.Стефан  Димитров Димитров – проектирал, изготвил и дарил проекта за параклиса в с. Козарево. Активно участва в заседанията на кметски съвет с. Козарево. Има голям принос за изготвяне на скици, КСС и документи, свързани с проекти на територията на селото.

DSC08998 DSC09092 DSC09089 DSC09087 DSC09075 DSC09068 DSC09049 DSC09023 DSC09022 DSC09010

About the Author :