“Тунджа” популяризира новата стратегия за местно развитие

инф. среща Г. инзовоМестна инициативна група – Тунджа проведе две информационни срещи за популяризиране на процеса на разработка на Стратегията за водено от общностите местно развитие по Договор № РД 50-210/ 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 ,,Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 ,,Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

инф. среща с. савиноПроведените срещи потвърдиха интереса на жителите на селата към представената информация по проекта. Те активнодискутираха изпълнението на Стратегията за местно развитие 2007 – 2013 и възможностите, които предоставя новата за периода 2014 – 2020.

Амбицията на Местна инициативна група „Тунджа” е новата Стратегия за местнo развитие да бъде разработена и реализирана изцяло в диалог с жителите на населените места на общината.

Във връзка  с  популяризирането на подхода Водено от общностите местно развитие и на процеса на разработка на Стратегия за местно развитие по Подхода ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските райони, през месец февруари 2016 година ще бъдат проведени следните информационни събития на територията на Местна инициативна група Тунджа:

  1. Еднодневен информационен семинар в село Кабиле на 15.02.2016 година с начален час 10:00 часа и място на провеждане залата на читалище „Напредък-1930”;

 

  1. Еднодневен информационен семинар в село Ботево на 16.02.2016 година  с начален час 10:00 часа и място на провеждане залата на читалище „Христо Ботев-1928”;

 

  1. Еднодневна информационна конференция в село Генерал Инзово на 18.02.2016 година с начален час 10:00 часа и място на провеждане залата на читалище „Никола Йонков Вапцаров-1928”;

 

  1.  Еднодневна информационна конференция в село Тенево на 19.02.2016 година и място с начален час 10:00 часа и място на провеждане залата на читалище „Просвета-1910”.

 

 

About the Author :