“Тунджа” подпомага лечението на двама младежи

???????????????????????????????Община „Тунджа” ще подпомогне лечението на Петя Иванова Михайлова, с постоянен адрес с. Симеоново. Преди 12 години на Петя е поставена тежка диагноза. Следват няколко операции в България, но състоянието на Петя постепенно се влошава – от 2 години е с долна тежка парализа. В момента на Петя й предстои животоспасяваща операция.

Михаил Николаев Марков, с постоянен адрес с. Роза, е другият младеж, който ще бъде подпомогнат финансво за наложителни медицински интервенции. Средствата са за предстоящото лечение и рехабилитацията в клиника в Словакия.

???????????????????????????????Всеки от тях ще получи сумата от пет хиляди лева, като средствата са от „Фонда за подпомагане на деца и младежи“ и са набрани на последния Коледен благотворителен бал на община „Тунджа”.

Практика е община „Тунджа” ежегодно да подкрепя семействата на деца и младежи, които имат спешна и неотложна нужда от лечение. Средствата за тези цели са набирани изцяло чрез благотворителни инициативи.

About the Author :