„Тунджа” подкрепя ученици и студенти за десета година

DSC06762За десета година община „Тунджа” подкрепа изявени ученици и студенти със стипендии и еднократно финансово стимулиране по повод Празника на общината. На церемонията бяха стимулирани общо 47 деца и млади хора с над 15 000 лв.

Беше връчена едногодишна стипундия на един студент, 16 шестмесечни стипендии на гимназисти и 9 шестмесечни стипендии на ученици в прогимназиален курс на обучение. Отделно на 9 деца бяха дадени еднократни финансови помощи за успехи в образованието, а на 10 – за успехи в спорта. Две деца бяха наградени и за гражданска доблест.

Досега община „Тунджа” е подпомогнала 1677 ученици, студенти, деца и младежи. Раздадените досега стипендии, еднократни финансови стимули за успехи и помощи за лечение възлизат общо на 233 888 лв.

Припомняме, че средствата за подпомагането на децата на община „Тунджа” се набират на благотворителния коледен бал, който по традиция се провежда всяка година.

1. Присъдена едногодишна стипендия за студент на:

1. Сашо Ангелов Левков – с. Тенево, община „Тунджа“, студент в Технически университет, гр. Варна, специалност „Електроенергетика” – І курс.

2. Присъдена шестмесечна стипендия за ученици в гимназиален етап на обучение на:

2.1.  Красимир Георгиев Йорданов – с. Меден кладенец, община „Тунджа“

2.2. Георги Анков Иванов – с. Меден кладенец, община „Тунджа“

2.3. Божидара Спасова Драгнева – с. Тенево, община „Тунджа“

2.4. Даниел Милчев Бумбалов – с. Ханово, община „Тунджа“

2.5. Илияна Монева Монева – с. Бояджик, община „Тунджа“

2.6. Таня Събева Събева – с. Кабиле, община „Тунджа“

2.7. Янка Петкова Василева – с. Голям манастир, община „Тунджа“

2.8. Габриела Панайотова Сотирова – с. Роза, община „Тунджа“

2.9. Миглена Петрова Петрова – с. Роза, община „Тунджа“

2.10. Денис Петров Илиев – с. Победа, община „Тунджа“

2.11. Ани Георгиева Колева – с. Генерал Тошево, община „Тунджа“

2.12. Веселин Герганов Митев – с. Ботево, община „Тунджа“

2.13. Ивайло Недялков Илчев – с. Бояджик, община „Тунджа“

2.14. Иван Добрев Добрев – с. Роза, община „Тунджа“

2.15. Стоян Дончев Георгиев – с. Овчи кладенец, община „Тунджа“

2.16. Йордан Димитров Монев – с. Завой, община „Тунджа“

3. Присъдена шестмесечна стипендия за ученици от начален и прогимназиален етап на обучение на:

3.1. Иван Велчев Цонев – с. Маломир, община „Тунджа“

3.2. Памела Вълчанова Димитрова – с. Сламино, община „Тунджа“

3.3. Себастиян Драгомиров Йорданов – с. Симеоново, община „Тунджа“

3.4. Теодора Вълчева Петкова – с. Тенево, община „Тунджа“

3.5. Георги Стоянов Иванов – с. Коневец, община „Тунджа“

3.6. Димитър Стефанов Косев – с. Маломир, община „Тунджа”

3.7. Елеонора Красимирова Илиева – с. Завой, община „Тунджа“

3.8. Илиян Димитров Монев – с. Завой, община „Тунджа“

3.9. Виктор Атанасов Йорданов – с. Завой, община „Тунджа“

4. Присъдено Еднократно финансово стимулиране за постигнати високи резултати в областта на образованието на:

4.1. Атанас Ангелов Петров – с. Голям манастир, община „Тунджа“

4.2. Росица Йорданова Донева – с. Роза, община „Тунджа“

4.3. Иванина Живкова Иванова – с. Победа, община „Тунджа“

4.4. Петранка Николова Стоянова – с. Козарево, община „Тунджа“

4.5. Мария Николова Стоянова – с. Козарево, община „Тунджа“

4.6. Марияна Василева Василева – с. Козарево, община „Тунджа“

4.7. Иван Любчев Люцканов – с. Роза, община „Тунджа“

4.8. Мариета Радостинова Георгиева – с. Овчи кладенец, община „Тунджа“

4.9. Светломир Божидаров Едрев – с. Тенево, община „Тунджа“

5. Присъдено Еднократно финансово стимулиране за постигнати високи резултати в областта на спорта на:

5.1. Кристеан Добрев Добрев – с. Дражево, община „Тунджа“

5.2. Даниел Панев Асенов – с. Кукорево, община „Тунджа“

5.3. Боян Панев Асенов – с. Кукорево, община „Тунджа“

5.4. Господин Пламенов Ангелов – с. Генерал Тошево, община „Тунджа“

5.5. Антоан Станимиров Стратиев – с. Чарган, община „Тунджа“

5.6. Златина Илиева Атанасова – с. Кукорево, община „Тунджа“

5.7. Камелия Илиева Атанасова – с. Кукорево, община „Тунджа“

5.8. Донка Дафинкова Димитрова – с. Кукорево, община „Тунджа“

5.9. Емилиян Петров Филипов – с. Кукорево, община „Тунджа“

5.10. Светла Ганева Веселинова – с. Кукорево, община „Тунджа“

6. Присъдено Еднократно финансово стимулиране за проявена гражданска доблест на:

6.1. Асен Ангелов Борисов – с. Завой, община „Тунджа“

6.2. Димитър Атанасов Христов – с. Завой, община „Тунджа“

About the Author :