“Тунджа” пилотна община по европейски програми за ромите

tundja 2От 12 до 14 април 2016 г. в община „Тунджа“ се провежда семинар „Политики за ромско включване и планиране на проекти по оперативните програми на ЕС“. В него участват националният екип на РОМАКТ и  експерти на Съвета на Европа, представители на общините, включени в програмата РОМАКТ и на местните активни групи.

Община „Тунджа” е една от шестте пилотни общини по програмите РОМАКТ и РОМЕД2, които са съвместна инициатива на Съвета на Европа, Европейската комисия и Европейския алианс на градовете и регионите.

В изпълнение на програмите на нейната територия е изградена местна активна група, в която са включени представители на ромската общност от  десет населени места с компактно ромско население. На семинара ще бъде демонстрирана като добра практика дейността на община „Тунджа“ и Местната активна група по изпълнение на общинския план за интеграция на ромите и ще бъдат обсъдени бъдещи съвместни действия.

 

About the Author :