„Тунджа” осигурява работа по програми на 116 безработни

DSC03976aНа 116 безработни от различни населени места в община „Тунджа“ е осигурена заетост по шест програми, финансирани със средства от национални и европейски фондове. Това съобщи кметът на общината Георги Георгиев пред журналисти на редовния брифинг в понеделник. Назначените лица осъществяват различни видове дейности за осигуряване на по-доброто състояние на населените места – почистване на пътните платна, банкети, отводнителни канавки; поддържане на обществените места (тротоари, улици, паркове, дерета и речни корита и др.); намаляване на битовата престъпност и др.

На 07.05.2014 г. по Проект „Подкрепа за заетост” в община „Тунджа“ са назначени 18 души на длъжност „работник поддръжка на пътища”. Те ще получават възнаграждение в размер на 380 лв. Ще работят на пълен работен ден за срок от 6 месеца. На тези лица са назначени и наставници, които ще ги обучават за срок от два месеца срещу възнаграждение в размер от 170 лв. Програмата приключва на 06.11.2014 г.

На 01. 04. 2014 г. по „Регионална програма за заетост” са назначени 10 души на длъжност „общ работник”. Те ще работят за срок от 6 месеца на 8 часа и ще получават възнаграждение в размер на 340 лв. Програмата приключва на 30.09.2014 г.

На 01.03.2014 г. по Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” са назначени 17 души на длъжност „работник поддръжка”. Те ще работят за срок от 9 месеца на 6 часа по 2.03 лв. на отработен час. Програмата приключва на 30.11.2014 г.

По програма „Старт в кариерата“ и Програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания са назначени 5 души в общинска администрация:

–         2 души до 29 години – „младши експерти“ с месечно възнаграждение – 400 лв. Приключват работа на 20. 07. 2014 г.

–         един „главен специалист“ с месечно възнаграждение – 340 лв. Приключва работа на 12. 05. 2015 г.

–         един „техник строителство и архитектура“ с месечно възнаграждение – 340 лв. Приключва работа на 14. 10. 2014г.

–         един „технически сътрудник“ с месечно възнаграждение – 340 лв. Приключва работа на 01. 10. 2015 г.

По Национална програма „Сигурност“ в общината са назначени 66 души. Реализацията на програмата от една страна осигурява работа и доходи от труд на безработни лица, а от друга – допринася за подобряване на сигурността и опазване на обществения ред в населени места от общината, в които няма постоянно полицейско присъствие. Те ще имат и социални функции – ще помагат на възрастни хора при възникване на различни аварии или при определени контузии, също така ще могат да наглеждат възрастни хора, които са изоставени и са лишени от своите близки да им помагат, ако те имат нужда от първа помощ или от продукти.

 

Освен тези 116 души, за периода февруари-юни 2014 година, в съответствие с чл.12 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и договор между Община „Тунджа” и Дирекция „Социално подпомагане”, средномесечно работят още 506 души. Това са лица, които са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” и са обект на месечно социално подпомагане с полагащи се парични помощи. Те работят в продължение на 14 работни дни на 4 часа заетост и изпълняват задачи и дейности, които са предвидени в разработената и действаща годишна програма, която е неразделна част от договора.

Създаването на условия за увеличаването на трудовата заетост и доходите на населението е сред основните акценти в работата на кмета Георги Георгиев и на неговия екип. Тя е в пълно съответствие с целите и приоритетите в управленската програма за настоящия мандат и остава един от абсолютните акценти на това управление на община „Тунджа“.

Жана Николова

About the Author :