“Тунджа” осигурява работа на младежи

tundja 2От 23 февруари 2016 година, в община “Тунджа”, по схема „Обучения и заетост за младите хора” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, ще бъдат назначени 54 млади хора (на възраст до 29 години), трайно безработни до момента, от селата Безмер, Ботево, Бояджик, Веселиново, Генерал Инзово, Голям манастир, Дражево, Завой, Кабиле, Калчево, Коневец, Крумово, Кукорево, Маломир, Могила, Овчи кладенец, Окоп, Победа, Робово, Роза, Скалица, Тенево и Хаджидимитрово.

На тези младежи ще бъде осигурена работа за 6 месеца на длъжност „работник поддръжка” и “служител човешки ресурси” на осемчасов работен ден и ще получават минималната за страната работна заплата.

Стойността на проекта възлиза на 175 744.80 лева.

 

About the Author :