“Тунджа” осигури работа на още млади хора

???????????????????????????????По схема „Младежка заетост”, по проект „Нова възможност за младежка заетост“ на ОП „Развитие на човешките ресурси” в община “Тунджа”, ще бъдат назначени шест младежи на възраст до 29 години, трайно безработни до момента.

На тях ще бъде осигурена работа за 6 месеца, на осемчасов работен ден, на длъжността „координатор дейности”. За целия срок на договора ще им бъде осигурен наставник и сред­с­т­ва за тран­с­порт от и до ра­бот­но­то мяс­то за пър­вия ме­сец от обу­че­ни­е­то.

Тези млади хора ще започнат своята първа работа или нов шанс за заетост в читалищата на селата Скалица, Роза, Генерал Тошево, Хаджидимитрово, Каравелово и Межда.

По схемата „Младежка заетост” са одобрени общо 16 читалища от община „Тунджа”, в които ще бъдат наети трайно безработни млади хора.

Припомняме, че на 23 февруари в община “Тунджа” бяха назначени други 54 трайно безработни  младежи на възраст до 29 години от 23 населени места. Те получават заетост чрез проект, одобрен по схема „Обучения и заетост за младите хора” на ОП „Развитие на човешките ресурси”. По двата проекта ще бъде осигурена работа общо на 70 млади хора.

About the Author :