“Тунджа” организира празник „Модата се мени, фолклорът остава“

Първи общински празник 

„Модата се мени, фолклорът остава“ 

21 юни 2015 година от 11.00 часа в парка на село Генерал Инзово, община „Тунджа“ 

Празникът се провежда под патронажа на кмета на Община „Тунджа“ и кмета на с. Генерал Инзово.

 Целта и идеята на празника са свързани с утвърждаване в съвременния начин на живот фолклорното богатство на община “Тунджа”; един различен поглед и прочит на тунджанското танцово, музикално, кулинарно и приложно изкуство.

Участието в празника е доброволен акт, но всеки който се включи в него, е длъжен да спазва огласените задължителни

ИЗИСКВАНИЯ:

 1. Всеки участник задължително трябва да е облечен във фолклорна носия (автентична, сценична или стилизирана); допускат се фолклорни носии и от други държави.
 2. При регистрация всеки участник получава пропуск при определените за целта входове, който трябва да носи през цялото време на пребиваване на територията на празника.
 3. Всяка организация или НПО могат да направят свой рекламен кът, в който да предлагат местни хранителни специалитети, сувенири, рекламни материали. (Реквизитът за къта е ангажимент на участниците).
 4. За занаятчиите се определят предварително места (ако са заявили участие в определения срок).

– Това се отнася за тези, които искат да предлагат свои стоки или демонстрират занаят;

– Реквизитът за къта е ангажимент на занаятчиите.

 1. Представителите на медиите се допускат само с предварителна заявка. За тях също важи правилото за носия.
 2. Организаторите подготвят предварително място за сцена, на която по определен ред могат да участват групи и състави с програма до 8 минути.
 3. Редът и организацията при провеждане на празника се координират от специално определен комендант. Помагат му доброволци.
 4. Охраната е професионална. Тя следи за нарушения на правилника отстраняват нарушителите.
 5. Всички читалища, НПО и граждани, които искат да участват в празника, подават заявка в свободен текст.

Заявката да съдържа наименование на институцията; населено място; брой на участниците;телефон за връзка.

Срок за подаване на заявките – до 12 юни 2015 година на следните адреси:

 • [email protected]
 • 8670 с. Генерал Инзово, област Ямбол, читалище „Н.Й.Вапцаров-1926“

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Информация за празника може да получите на тел.: 0887903653 – Янка Лилова

2. Фото и видеозаснемането са право на организаторите.

3. Не се допускат домашни любимци и детски колички.

4. Пушачите ползват само обозначени за целта места.

5. Сядането на земята става само върху битови черги и платчета.

About the Author :