„Тунджа” организира дискусия за проектозакона за образование

???????????????????????????????Дискусия за обсъждане на приетия на първо четене закон за предучилищното и училищното образование  организира община „Тунджа”  съвместно с народните представители Атанас Мерджанов и Кирчо Каргьозов. Заедно с тях в срещата с училищни дейци не само от община „Тунджа”, но и от целия Ямболски регион, взеха участие колегите им от Народното събрание Стоян Мирчев и Марияна Бояджиева, представителите на Институт „Отворено общество” – Боян Захариев и Илко Йорданов и на Института за прогресивно образование – Марияна Банчева.

Като домакин кметът на община „Тунджа” Георги Георгиев припомни колко важен приоритет за тях е образованието и колко общината ще бъде засегната от този закон, ако се приеме, че основното образование приключва в 7 клас, което ще доведе до загуба на още по-голям брой ученици, а и до отпадането им от училище.

DSC05286Народният представител Атанас Мерджанов заяви, че обсъждането няма партийни цели, защото образованието е национален приоритет и за него трябва да бъдат постигнат консенсус. Той уточни, че приетият на първо четене закон е проектът на ГЕРБ, а не на образователното министерство и че той е бил подкрепен едва от 34 на сто от депутатите.

Народният представител Марияна Бояджиева внесе повече конкретика защо БСП не приема този закон и каква е тяхната позиция. Тя отново припомни, че частните училища са регистрирани по търговския закон и генерират печалба, затова е излишно при толкова малко средства за образование – едва 3,1 % от Брутния вътрешен продукт, при поне 5 на сто в останалите държави, да се финансират еднакво с държавните, защото това ще увеличи диспропорцията между тях.

DSC05289Тя постави проблема и за помощните училища, които заедно с общинските детски комплекси и ресурсните центрове е предвидено да се обединяват в центрове за личностно развитие.

Проблем е и броят на учебниците, който в новия закон се предвижда да бъде неограничен, а това според тях ще доведе до корупционни практики сред учителите от страна на издателствата.

В приетия на първо четене закон не се предвижда повтаряне на клас през целия начален курс, което ще води неграмотни деца в основното образование.

DSC05288Повдигнат беше и проблемът, че изключително много се бавят наредбите и правилниците, които следват закона, а в него не са посочени държавните образователни изисквания.

Според Коста Главчев законът няма стратегия, пълен е с противоречия и дори с недомислици. За пример той даде, как обществените съвети са неприложими за малките училища, чийто най-голям проблем е финансирането, заради по-малкия брой ученици.

Други педагози поставиха проблема за потенциалната опасност професионалните гимназии да бъдат закрити, ако учениците могат да получат професионално образование и с 10-ти клас. Свещеник изрази позиция, че религията има място в училище, защото учи на морал. От настроението на педагозите в залата се усещаше, че повечето не одобряват промените. Исканията им за корекции в текстовете ще бъдат оформени писмено и предадени на депутатите, за да се опитат да прокарат  желаните от тях промени.

About the Author :