“Тунджа” определи първенците по волейбол

???????????????????????????????На 18 февруари 2016 г., от 13.00 часа, във физкултурния салон на Основно училище „Васил Левски”, с. Тенево, се проведоха общинските ученически спортни игри по волейбол.

Игрите са включени в Общинския спортен календар на община „Тунджа” и са етап от Националния спортен календар на МОН за 2015/2016 учебна година.

Организатор на състезанието бе Община „Тунджа”.

В състезанието взеха участие общо 5 отбора от основните училища в селата Роза, Кукорево и Тенево. Отборите бяха  разпределени в две възрастови групи:

???????????????????????????????І група – ученици от V – VІІ клас;

ІІ група – ученици от VІІІ – X клас.

Съдийският екип се ръководеше от Илия Михайлов – съдия по волейбол, дългогодишен спортен деятел и преподавател по физкултура.

???????????????????????????????След оспорваните срещи, се получи следното класиране в отделните възрастови групи:

Момчета V – VІІ клас:

І-во място – ОУ “Св. Паисий Хилендарски”, с. Роза;

ІІ-ро място – ОУ „Христо Ботев”, с. Кукорево.

Момчета VІІІ – Xклас:

DSC05283І-во място –  ОУ “Св. Паисий Хилендарски”, с. Роза;

ІІ-ро място – ОУ „Христо Ботев”, с. Кукорево;

ІІІ-то място – ОУ „Васил Левски”, с. Тенево.

Наградите на отборите победители връчи Йордан Колев – главен експерт към Дирекция „Хуманитарни дейности“ в община „Тунджа”.

В областния кръг на ученическите спортни игри по волейбол, Община „Тунджа” ще бъде представена от отборите, заели първите места в отделните възрастови групи.

 

??????????????????????????????? DSC05289

 

About the Author :