“Тунджа” обявява първа сесия за финансово стимулиране на ученици и студенти

Община „Тунджа” обявява началото на І-ва сесия за 2016 г., за кандидатстване и отпускане на стипендии и еднократно финансово стимулиране на ученици и студенти с постоянен адрес в община „Тунджа”, с отличен успех и високи резултати от участия в регионални, национални и международни състезания и конкурси или със значими обществени прояви.  Документи за кандидатстване: 

DSC029921. Формуляр за кандидатстване – по образец.

2. Документ, удостоверяващ учебното заведение, в което кандидатът учи, както и документ удостоверяващ успеха за последната  завършена година.

3. Анкета, удостоверяваща социалното положение – по образец /попълва се от кмета на населеното място/.

4. Копие на документи, удостоверяващи постигнати успехи от участия в регионални, национални и международни състезания и конкурси или значими обществени прояви. Документите се подават в деловодството на община „Тунджа” от родителите на ученика/студента или чрез кметовете на населените места. Учащи навършили 18 години могат да подават документи лично. 

Срок за подаване на документи: 28 март 2016 год. – 8 април 2016 год. 

Телефони за връзка и лица за контакти: 046/ 684 344 – Д. Димитров 046/ 684 313 – Й. Колев

About the Author :