“Тунджа” обявява нова сесия за стипендии

DSC06203Община „Тунджа” обявява началото на сесия за кандидатстване за отпускане на стипендии и еднократно финансово стимулиране на ученици и студенти с постоянен адрес в община „Тунджа”.

Документи за кандидатстване:

 

1. Формуляр за кандидатстване – по образец.

2. Документ удостоверяващ учебното заведение, в което кандидатът учи, както и документ удостоверяващ успеха за последната  завършена година.

3. Анкета, удостоверяваща социалното положение – по образец.

4. Копие на документи, удостоверяващи постигнати успехи от участия в регионални, национални и международни състезания и конкурси или значими обществени прояви.

Документите се подават в деловодството на община „Тунджа” от родителите на ученика/студента или чрез кметовете на населените места.

Учащи навършили 18 години могат да подават документи лично.

 

Срок за подаване на документи:

01.09.2014 год. – 05.09.2014 год.

Телефони за връзка: 046/ 684 225; 046/ 684 323

Лица за контакти: Д. Димитров, Д. Ангелова

About the Author :