“Тунджа” обяви първа за годината сесия за стипендии

TUNDJA1Община „Тунджа” обявява началото на І-ва сесия за 2015 г. за кандидатстване за отпускане на стипендии и еднократно финансово стимулиране на ученици и студенти с постоянен адрес в община „Тунджа”

Документи за кандидатстване:

1. Формуляр за кандидатстване – по образец.

2. Документ, удостоверяващ учебното заведение, в което кандидатът учи, както и документ удостоверяващ успеха за последната  завършена година.

3. Анкета, удостоверяваща социалното положение – по образец.

4. Копие на документи, удостоверяващи постигнати успехи от участия в регионални, национални и международни състезания и конкурси или значими обществени прояви.

Документите се подават в деловодството на община „Тунджа” от родителите на ученика/студента/ или чрез кметовете на населените места.

Учащи, навършили 18 години, могат да подават документи лично.

Срок за подаване на документи:

16 март 2015 год. – 31 март 2015 год.

Телефони за връзка и лица за контакти:

046/ 684 225 – Д. Димитров

046/ 684 316 – Й. Колев

About the Author :