„Тунджа” налага образователни стандарти

chelen 1Тази учебна година е истинско предизвикателство за всички общини, защото без никакъв подготвителен период върху тях се стовари новият Закон за предучилищното и училищно образование. Той засяга най-вече по-малките общини като „Тунджа”, защото за първа учебна година степента на основно образование напускат два класа – седми и осми. Така в община „Тунджа” завършват общо 210 седмокласници и осмокласници, което ще се отрази на броя на учениците през следващата учебна година и ще затрудни финансирането на общинските учебни заведения.

Общинското ръководство е доказало, че умее да мисли с няколко хода напред, и въпреки трудностите ще намери начин да се справи със ситуацията. Вече се дискутират варианти да се разшири професионалното образование в общината, особено след добрите резултати от професионалното обучение в Скалица по специалността „Лозаро-винарство” в Средното училище.

Chelen 2Водят се разговори с един от най-крупните инвеститори в общината – австрийската компания „Палфингер”, и се правят проучвания дали въвеждането на професионално образование в училището в Тенево ще е полезно за бизнеса и за местната общност.

Въпреки предизвикателствата в образованието, общината продължава да бъде новатор и дори нейният пример и добри практики се налагат като държавна политика. Така беше с целодневната организация на обучение, въведена първо от община „Тунджа” с общинско финансиране през 2009 г., след което държавата я финансира първоначално с европейски проект, а вече и като държавна политика. По подобен начин се обмисля вариантът по примера на община „Тунджа” да се въведе безплатно обучение за децата чрез отмяна на таксите в детските заведения за 5- и 6-годишните, защото иначе се получава парадоксът  държавата да прави задължително тяхното обучение, а в същото време да изисква такси за това. И в това отношение „Тунджа” е още по-напред – тя въведе първо безплатни такси за тази възрастова група, а от септември 2015 г. и за всички деца в общината без значение от възрастта им. Общината осигурява на всички ученици безплатни закуски, безплатно обедно хранене,  безплатен транспорт и целодневна организация на учебния процес, което гарантира тяхното развитие.

Отминалата учебна година е важна и с това, че досега никога в сферата на образованието не е имало толкова мащабна инвестиция чрез европейско финансиране. По три проекта – „Желани пространства”, „Заедно” и „Хоризонти”, са осигурени над 1,5 млн. лв. за децата и учениците на „Тунджа”. С тези средства се осигуряват допълнителни услуги и дейности в детските градини и в училищата. По трите проекта се осигурява необходимата подкрепа на децата, учениците и семействата им чрез интегрирани здравни, социални и образователни услуги. Подобрява се облика в детските заведения и училищата, формират се допълнителни групи за повишаване на училищната готовност, нови клубове и нови ателиета. По проекта се осигурява и много работа с родителите и образователни екскурзии, от които тунджанските деца имат голяма потребност, защото те живеят в затворени общности и само чрез тях могат да опознаят други места. Благодарение на европейското финансиране животът на местните общности по селата става по-интересен и разнообразен, защото се организират детски празници и партита, които са радост и за големи, и за възрастни. А традиционните форми за насърчаване на учениците като стипендии, награди за отличниците и организиране на тържества, вече са се превърнали в част от образователната политика на общината.

About the Author :