“Тунджа” назначава 51 души по общинска програма за заетост и ново звено за благоустрояване

община-тунджа-5AОбщо 51 души ще назначи на работа от 1 април община “Тунджа”. Тогава стартират 2015 година стартират инициираните от кмета Георги Георгиев две нови общински инициативи, които не само ще осигурят работа в населените места, но и ще ги направят много по-добри за живот.

Съгласно разработената общинска програма за временна заетост, кметът Георгиев подписа трудови договори с 45 безработни във всички села на общината. Те ще работят във всички населени места през периода 1 април – 31 октомври 2015 година. В села с до 400 жители работниците са назначени на 4-часов работен ден, а над 400 – на пълен работен ден. Чрез тази своя програма за временна заетост община „Тунджа“ на практика допринася за намаляване броя на безработните в общината и дава възможност на кметовете по места по-успешно да се решават наболели за селата проблеми.

Стартира своята работа и специализираното звено за благоустройствени дейност – 1 ръководител и 5 работници. Чрез това звено се цели бързо и качествено решаване на аварийни строителни, ремонтни, комунални и други проблеми, свързани с текуща поддръжка на общинската инфраструктура,  общинския сграден фонд и приветливия вид на населените места в общината. За пълноценната работа на звеното, общината ще се сдобие с нов багер-товарач – многофункционална машина с възможности за почистване на канали, дерета и поддръжка на четвъртокласната пътна мрежа. Звеното е съоръжено с камион, малогабаритна техника и необходимия инструментариум.

 

About the Author :