“Тунджа” набира нови заявления за отпускане на стипендии

obst_TundjaОбщина „Тунджа” обявява началото на сесия за кандидатстване за отпускане на еднократно финансово стимулиране на ученици и студенти с постоянен адрес в община „Тунджа”.

Документи за кандидатстване:

1. Формуляр за кандидатстване ( по приложения образец).

2. Документ, удостоверяващ учебното заведение, в което кандидатът учи, както и документ, удостоверяващ успеха за последната завършена година.

3. Анкета, удостоверяваща социалното положение ( по приложения образец).

4. Копие на документи, удостоверяващи постигнати успехи от участия в регионални, национални и международни състезания и конкурси или значими обществени прояви.

Документите се подават в деловодството на община „Тунджа” от родителите на ученика/студента или чрез кметовете на населените места.

Учащи, навършили 18 години, могат да подават документи лично.

Срок за подаване на документи:

24.11.2014 г. – 05.12.2014 г.

Телефони за връзка: 046/ 684 225; 046/ 684 323

Лица за контакти: Д. Димитров, Д. Ангелова

Забележка: Документите за кандидатстване могат да се изтеглят от сайта на Община „Тунджа“ – www.tundzha.netОбяви и съобщения

About the Author :