„Тунджа” набира кандидати за стипендии

DSC00544aОбщина „Тунджа” обявява началото на първа сесия за 2014 г. за кандидатстване за отпускане на стипендии и еднократно финансово стимулиране на ученици и студенти с постоянен адрес в община „Тунджа”. Документите ще се приемат от 25 март до 7 април в общината.

Необходимите документи за кандидатстване са формуляр за кандидатстване – по образец; документ, удостоверяващ учебното заведение, в което кандидатът учи, както и документ, удостоверяващ успеха за последната завършена година; анкета, удостоверяваща социалното положение – по образец; копие на документи, удостоверяващи постигнати успехи от участия в регионални, национални и международни състезания и конкурси или значими обществени прояви. От общинска администация припомнят, че документите се подават в деловодството на община „Тунджа” от родителите на ученика/студента или чрез кметовете на населените места. Учащи, навършили 18 години могат да подават документи лично.

About the Author :