“Тунджа” кани на обществено обсъждане за поемане на дълг

DSC01079AНа основание чл.15 от Закона за общинския дълг и чл.51 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности, за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община „Тунджа” и управлението на общинския дълг, каним всички граждани, обществени организации и юридически лица от общината да участват в публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг – тип овърдрафт, със следните основни параметри:

  1. Предназначението на дълга е за осигуряване на средства по междинни и окончателни плащания на проекти, финансирани от европейски, национални или други фондове.
  2. Видът на дълга е дългосрочен банков кредит – тип овърдрафт с  максимална стойност  500 000 лв.
  3. Максимален срок на ползване и погасяване на кредита е до 24 месеца от сключването на договора за кредит.
  4. Начин на финансиране – на траншове, при възникване на необходимост.
  5. Обезпечаването на кредита – със залог върху бъдещи вземания на община „Тунджа” по ДБФП и бъдещи собствени приходи.
  6. Погасяване на кредита – с възстановените по договорите на проектите суми и/или със собствени приходи на общината.

Обсъждането ще се проведе на 26.02.2014г. (сряда) от 11 часа в залата на община Тунджа – Ямбол, пл. Освобождение № 1

About the Author :