“Тунджа” кандидатства с проект за обновяване на общинското социално предприятие за обществено хранене

2Община „Тунджа” внесе във Фонд „Социална закрила” проектно предложение „Обновяване и модернизиране на кухненското оборудване в Общинско социално предприятие за обществено хранене  „Домашен социален патронаж” , с. Победа, община ”Тунджа”.

По проекта, с цел подобряване качеството на предлаганите социални услуги в общността „Домашен социален патронаж” и „Обществена трапезария”, ще се осигури подходящо професионално кухненско обзавеждане и оборудване, което ще създаде условия за ергономичен работен процес, подготовка и предлагане на храна с добри вкусови качества, при намалени режийни разходи.

Размерът на финансовите средства, за които се кандидатства пред Фонд „Социална закрила”, са в размер на  21 599.60 лв. Община „Тунджа” съфинансира проекта с 2 446.27 лв.

Проектът ще се реализира на територията на община „Тунджа”, в Общинско социално предприятие за обществено хранене „Домашен социален патронаж” – с. Победа, което е с териториален обхват на доставка на услугата в селата Победа, Челник, Козарево, Стара река, Могила, Чарган, Търнава, Асеново, Робово, Сламино и Каравелово.

 

About the Author :