“Тунджа” кандидатства с проекти за безработни

tundja 2На 7 декември 2016 година, община „Тунджа“ подаде в дирекция „Бюро по труда“ – гр. Ямбол, заявка за участие в схемата „Обучения и заетост за младите хора“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Министерството на труда и социалната политика.

Целта на проекта е интеграция на пазара на труда на безработни младежи до 29-годишна възраст включително, регистрирани в дирекция „Бюро по труда“ към Агенцията по заетостта.

В рамките на проекта е планирано да бъдат наети 10 младежи до 29 години за период до 6 месеца, на длъжност: „работник озеленяване”. След одобрение на заявката, лицата ще преминат обучение и след това ще бъде осигурена заетост на лицата за срок до 6 месеца.

На същата дата общината подаде  и заявка за участие в схемата „Обучения и заетост“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Министерството на труда и социалната политика.

Целта на проекта е интеграция на пазара на труда на лица над 54-годишна възраст, регистрирани в дирекция „Бюро по труда“ към Агенцията по заетостта, по него е планирано да бъдат наети 10 лица, над 54-годишна възраст за период до 12 месеца, на пълен работен ден.

About the Author :