“Тунджа” кандидатства за разкриване на 54 работни места за младежи

tundja 2На 14.01.2016 г. община „Тунджа“ подаде в дирекция „Бюро по труда“ – гр. Ямбол, заявка за участие в схемата „Обучения и заетост за младите хора“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Министерството на труда и социалната политика.

Целта на проекта е интеграция на пазара на труда на безработни младежи до 29-годишна възраст включително, регистрирани в дирекция „Бюро по труда“ към Агенцията по заетостта.

Проектът ще спомогне за улесняването на прехода от образование към заетост за безработни младежи, които ще получат първи или нов шанс за работа, както и усвояване на нови професионални знания и умения, придобити на работното място.

В рамките на проекта е планирано да бъдат наети 54 младежи до 29 години за период до 6 месеца, на длъжностите: „общ работник поддръжка” и „служител човешки ресурси”. След одобрение на заявката, ще бъде осигурена директна заетост на лицата по населени места и ще им бъдат назначени наставници за срок до 3 месеца.

 

About the Author :