“Тунджа” иска 16 работни места по регионалната програма за заетост

DSC01762На 14 септември, община „Тунджа” внесе в Областна администрация гр. Ямбол „Регионална програма за заетост и обучение” за 2016 г., съобщи на днешния брифинг кметът Георги Георгиев. С програмата се заяви осигуряването на 16 работни места, като лицата трябва да имат регистрация в Дирекция „Бюро по труда“, гр. Ямбол.

Предвидено е те да работят 5,5 месеца от 15 октомври 2016 г. до 31 март 2017 година на 6-часов работен ден, при трудово възнаграждение от 2,50 лв./час.

Те ще получават и допълнителни възнаграждения по минимални размери /0,6%/, установени в КТ и нормативните актове по неговото прилагане:
от програмата се плащат и допълнителни вноски за сметка на
работодателя за фондовете „Пенсии”, „Трудова злополука” и „Професионална болест”, „Общо заболяване и майчинство”, „Безработица” и за НЗОК определени в Законите за бюджетите за 2016 г. на ДОО и НЗОК.

Програмата обхваща 16 населени места от територията на община „Тунджа“. След одобрение на програмата заетите лица ще работят на длъжност „работник, сезонен“, която обхваща следните дейности – прочистване на отводнителни канали, канавки и др., както и почистване на дворове и междудворни пространства на публични сгради.

Общата стойност на програмата е 35 672 лева, като община „Тунджа“ осигурява на лицата лични предпазни средства и материали за ефективно протичане на трудовия процес в размер на 1 000 лева.

About the Author :