“Тунджа” изпълнява проектите по инвестиционната програма

DSC00544aНа 16 май кметът на община „Тунджа” Георги Георгиев сключи договори по проект „Населените места в община „Тунджа” – по – добро място за живот” – Изграждане на площадки за игра в селата Завой и Бояджик” по Публично инвестиционната програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”.

Целта на проекта е да се увеличат и разнообразят възможностите за по-пълноценен отдих и занимания за децата от възрастова група от 3 до 12 години чрез изграждането на площадки за игра, съобразени и отговарящи на съвременните изисквания.

Фирма „ПОЛИССТРОЙ” ЕООД – Ямбол ще бъде изпълнител на обществената поръчка с предмет „Изграждане на площадка за игра в с. Завой”.

Общата стойност на строителството е 63 816,15 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 60 дни.

Изграждането на площадка за игра в с. Бояджик по проекта е възложено на фирма „СУПЕРСТРОЙ –ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД.  Стойността на строителството е  60 410,32 лв. без ДДС , като срокът на изпълнение е 59 дни.

Община „Тунджа” има одобрен още един проект по публично инвестиционната програма – Проект „По – добри условия на грижа за децата и учениците в българското село –  реконструкция и модернизация на 2 детски и 1 учебно заведения от общинската образователна инфраструктура в община „Тунджа”.

По този проект ще бъдат извършени преустройство на сградата на закритото начално училище в село Хаджимитрово в обединено детско заведение, както и енергоефективна реконструкция на Обединено детско заведение „Щурче”, с. Кукорево  и Основно училище „Христо Ботев”, с. Кукорево.

По този проект е в ход процедура за избор на изпълнители по Закона за обществените поръчки.

About the Author :