„Тунджа” изпрати най-добрата приходна година

DSC00257„2017 г. беше една от най-трудните поне за мен и за екипа като условия за работа, като резултати и като постижения. Година, преминала в рамките на спора с Общинския съвет по отношение на бюджета, който поддържаше едно напрежение в работата на администрацията и на кметовете почти до края на годината, но за щастие все пак разумът и разбирателството надделяха и да се надяваме, че всички онези проблеми са останали в историята”, коментира изминалата година кметът на община „Тунджа” Георги Георгиев на първата за годината среща с медиите и допълни, че това е още един белег за зрелостта на тунджанската общност.

„Годината беше и много динамична, много напрегната като работа, като изпълнени ангажименти и поети отговорности и може би това напрежение ни държеше в кондиция да работим по най-добрия начин и това ни дава основание да отчетем 2017 г. и като изключително успешна за община „Тунджа”, каза още той и продължи: „В приходно отношение изминалата година беше най-успешната в 30-годишната история на община „Тунджа”. Завършихме 2017 г. с изпълнени неданъчни приходи в размер на 103,84 %, които се равняват на 3 094 000 лв., а собствените приходи са изпълнени на 105,64% – 4 551 230 лв. Това преизпълнение е след последните актуализации, като спрямо първоначалния бюджетен план преизпълнението е още по-голямо. Общината завършва годината с 1,1 млн. лв. преходен остатък, от които над 500 000 лв. са собствените приходи, останалите към 600 000 лв. са от капиталови разходи и държавни дейности. Този остатък дава достатъчна сигурност за първите месеци от годината, когато приходите са по-малки”.

През годината за община „Тунджа” беше характерна и нейната абсолютно целенасочена и адекватна социална политика, която е адресирана към всички възрасти и хора от общината, подчерта Георги Георгиев. През 2017 г. са реализирани социални и образователни проекти за над 3 млн. лв., насочени към децата и учениците и към възрастните и хората с увреждания. Това са проекти за лични асистенти и домашни помощници, за доставка на топла храна, за образователна интеграция и др.

През 2017 г. бяха свършени много неща и по благоустрояването и добрата инфраструктура, допълни още тунджанският кмет и изтъкна, че е реализирана капиталова програма изцяло със средства на общината за над 1 млн. лв. „Стартираха два от най-големите проекти, които подготвяме почти 2 години – пристройката на училището във Веселиново и недостроената повече от 30 г. читалищна сграда в Калчево и адаптирането й за нуждите на читалище на селото и нов център за архив на общината и до няколко месеца те ще бъдат завършени”, каза още той и уточни, че в процес на строителство, като преходни обекти от миналата година, са още 16 обекта, които ще бъдат завършени в първите два месеца на 2018 г.

В края на равносметката кметът съобщи добрата новина, че в края на годината на 29 декември е одобрена Стратегията на Местна инициативна група „Тунджа” в размер на 7 564 629 лв. по пет оперативни програми и три европейски фонда, което е гаранция, че 2018 г. се очертава като още по-успешна. МИГ „Тунджа” е кандидатствала и е получила одобрение по възможния максимум на всички възможни оперативни програми и се нарежда в челната тройка по финансов ресурс сред 25-те одобрени стратегии.

Общината очаква одобрение и на други проекти, които ще обогатят дейността й.

 

 

 

About the Author :