„Тунджа” за първи път в България представя комплексна система за общинска сигурност

DSC03776Представянето на новия модел на комплексна система за общинска сигурност е уникално за България, защото се прави за първи път, това коментира на общественото обсъждане в община „Тунджа” Румян Русев, експерт по екстремизъм и тероризъм, който заедно с доц. Валентин Маламов е изготвил модела на общинската система на сигурност на община „Тунджа”. Той уточни, че досега всички общини са прави само част от отделните елементи на системата за общинска сигурност, което е загуба на ресурс, защото не може да се постигне желания ефект, но за първи път община „Тунджа” търси комплексно решение на проблема и се стреми да постигне високи параметри на сигурност.

DSC03780В уводните си думи кметът на общината Георги Георгиев подчерта, че основна задача на местната власт е да осигурява по-добра сигурност на хората и този проект ще бъде от полза на всички граждани на общината.

За да изготвят самата система, специалистите в продължение на два месеца и половина са обиколили всички населени места на община „Тунджа” и са определили кои са критичните точки, които трябва да бъдат наблюдавани и на които да се монтират видео камери или сензори.

DSC03783Системата включва изграждане на т. нар. IT инфраструктура  – поставяне на камери или сензори на критичните точки в 44-те населени места на общината, на 112-те язовира и на места по речното корито на Тунджа, за да се следи нивото й и на потенциалните места за пожар. Те ще бъдат свързани с центърв общината, в който в реално време ще се наблюдава случващото се, за да се осъществява контрол и превенция на опасностите.

Общинската система за сигурност се отъждествява с контрол, но е повече от контрол, коментира доц. Валентин Маламов при представянето на системата. Тя ще показва кои са нарушителите, но най-важното е, че тя ще спомага да се спазват законовите изисквания не само за извършване на престъпления като кражби, например, но и такива нарушения като създаване на нерегламентирани сметища.

DSC03784Системата ще се съсредоточва не върху обекти, а върху райони, като ще се наблюдават точките на вход и на изход от селата, например, ще се вържат камерите от училищата към общата система за сигурност.

Най-важната задача на общината, след като вече е изготвена комцепцията за комплексната система за сигурност е да се намери най-верния начин за привличане на външно финансиране за нейната реализация.

About the Author :