“Тунджа” за осми път кандидатства по схема “Училищен плод”

училищен плодОбщина „Тунджа” за осма поредна година кандидатства пред ДФ „Земеделие“, Разплащателна агенция – град Ямбол с проект по схема „Училищен плод”.

С проекта се гарантира дългосрочна устойчивост на схемата за доставка на пресни плодове и зеленчуци в учебните и детските заведения от общинската образователна структура.

Схемата се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и  от държавния бюджет.

Целта на проекта е подобряване хранителните навици на децата в предучилищна възраст и учениците от начален етап на обучение чрез повишаване консумацията на пресни плодове и зеленчуци.

Участието в схемата ще допринесе за намаляване на дългосрочния риск и превенция на социално значими заболявания. Прилагането на проекта заедно с доставките на пресни плодове и зеленчуци, включва и съпътстващи мерки, насочени към придобиване и надграждане на знания за здравословното хранене, борбата с разхищението на храните, производството на плодове и зеленчуци, начините на тяхното ползване.

В целевата група по схемата през учебната 2016 – 2017 година са включени общо 1079 деца и ученици от общинските детски градини и училища. Финансовата помощ, за която се кандидатства, е 29 445,91 лв., или 27,29 лв. на всяко дете за периода на реализация на проекта.

По график са планирани общо 40 доставки на пресни плодове във всяко от учебните заведения при спазване на изискването за предлагане на децата и учениците минимум четири различни вида плодове месечно.

Схемата „Училищен плод”  ще се прилага в периода от 1 ноември 2016 г. до 31 май 2017 г.

 

About the Author :

Leave a reply