„Тунджа” въвежда задължителна регистрация на каруците

IMG_0007A„Тунджа” е на път да въведе ред в регистрацията и движението на каруците в общината, след като днес общинските съветници приеха специална наредба за това. Тя регламентира не само задължителната регистрация, но и изискванията, които трябва да бъдат спазвани при движението на превозните средства с животинска тяга. 100 лв. е глобата за нарушение на наредбата, а за юридически лица и фирми – 300 лв.
Общо 19 точки достигна дневния ред на сесията, след като бяха приети още две. Всички предложения на администрацията бяха приети. Сред тях е и увеличението на възнаграждението на съветниците на 70 % от брутната работна заплата на администрацията за съответния месец. Предложението за това увеличение, което позволява законът, е на постоянните комисии. По-сериозна дискусия предизвика не толкова размера, колкото санкциите, които се налагат при неучастие в комисии – 40 % от възнаграждението и в сесии – 60 на сто. Имаше предложение комисиите да се провеждат в извънработно време, за да могат да бъдат посещавани от всички, но тогава администрацията не може да осигури експерт, който да отговаря на въпросите на съветниците.
Съветниците гласуваха и предоставяне на безлихвен заем за осъществяването на два проекта на общината – за училищния плод и за повишаване квалификацията на общинските служители.

About the Author :