“Тунджа” връчи стипендии на ученици от ромски произход

1На 14.05.2016 г., от 15.00 часа, в Конферентната зала на община „Тунджа“ се състоя връчване на стипендии на ученици от ромски произход в гимназиален етап на обучение по проект “Подкрепа на дейности свързани с целева комуникация с цел борба с дискриминацията и стереотипите срещу ромското население и подкрепа на доброволно промоциране на взаимно обучение и побратимяване между местни и регионални публични власти по въпросите свързани с интеграцията на ромите в рамките на Европейския съюз“ / For roma, with roma/, финасиран от Европейската комисия. Кметът на община „Тунджа“ г-н Георги Георгиев пожела много успехи на учениците и връчи 20 стипендии, всяка от които е левовата равностойност на сумата от 130 евро.

Община „Тунджа“ има традиции в набирането на средства за стипендии и финансово стимулиране и ще продължи да търси нови възможности да поощрява ученици, деца с изявени таланти, добри постижения или други в неравностойно положение.

23 4 5

About the Author :