„Тунджа” вече предлага и средно образование

OLYMPUS DIGITAL CAMERAОУ „Св. Паисий Хилендарски” – Скалица вече ще предлага и средно образование, след като образователният министър издаде заповед за преобразуването му в Средно общообразователно училище от началото на новата учебна година, съобщи кметът на община „Тунджа”  Георги Георгиев. В момента се осъществява прием след 8 клас в новоразкритата паралелка по професия „Лозаровинар”, специалност „Лозаровинарство” по рамковата програма В, степен на професионална квалификация – втора. Заповедта е обнародвана в „Държавен вестник” бр. 54 от 01.07.2014 г. Предложението беше направено от кмета на общината Георги Георгиев, след решение на Общинския съвет и подкрепено от Регионалния инспекторат по образование. Директорът и екипът на училището, с подкрепата на общинската администрация, организират дейностите по приема на учениците и кадровото обезпечаване на тяхната общообразователната и професионална подготовка.

Кметът Георги Георгиев каза, че до 10 дни ще бъде избран изпълнител на ремонта на училищната сграда, за да може той да приключи до началото на учебната година. В него ще бъдат вложени около 140 000 лв. общински средства.

Вече са записани и първите кандидати да учат в новата паралелка, но тунджанският кмет коментира, че е „Държавна тайна” коолко е техният брой, защото „се води война в средното образование за деца” , а битката е ожесточена и нелоялна.

 

About the Author :