Тунджански читалища подават проекти

SAM_0186_0a38 читалищни проекта от община „Тунджа” са подадени в Министерство на културата в рамките на Първа конкурсна сесия за подпомагане на дейността на народните читалища – 2014.

Проектите са разработени за частични ремонтни дейности по сградите на читалищата и вътрешен интериор на сценичните и библиотечни пространства; художествено – творческа дейност и попълване на библиотечния фонд; техническо оборудване, библиотечен и друг специализиран софтуер.

Община „Тунджа”, заедно с Регионалния експертно-консултативен и информационен център „Читалища”, насърчиха и подпомогнаха настоятелствата в кандидатстването им пред Министерство на културата.

Общината традиционно оказа подкрепа при подготовка на част от формулярите и на техническата документация, като подготви писма за подкрепа за всеки един от проектите.

 

 

About the Author :